آخرين ماه کامل پاييزی

 هر ماه قمری معادل ۲۹.۵۳ روز يا ۲۹ روز و ۱۲ ساعت و ۴۴ دقيقه است. در نتيجه هر سال قمری حدود ۱۱ روز کوتاه‌تر از سال خورشيدی است.

 به دليل اين اختلاف٬ تکرار هر شکل(منزل) ماه در يک روز مشخص از تقويم خورشيدی هر ۱۹ سال يک بار خواهد بود. اين سيکل به نام کاشفش٬ فيلسوف يونانی متون(Meton 440 BC)٬ سيکل متونيک خوانده می‌شود.

 

Autumn Moon, the High Sierra from Glacier Point, taken Sept. 15, 1948

ماه پاييزی يکی از عکس‌های معروف آنسل آدامز است. با محاسبه سيکل‌های ماه بر مبنای همان سيکل متونيک تاريخ دقيق اين عکس را ۱۵ سپتامبر ۱۹۴۸ تعيين کرده اند. ۱۵ سپتامبر امسال نيز دقيقا ۳ سيکل متونيک بعد از اين تاريخ بود. اين تقارن به حدود ۳۰۰ عکاس امکان تکرار همان عکس را از همان نقطه‌ای که آنسل آدامز عکس معروفش را انداخته بود داد. عکس زير يکی از اين عکس‌هاست:

Autumn Moon Encore, Image Credit & Copyright:  Russell Doescher 

/ 1 نظر / 53 بازدید
صبا

جالب بود شما خودت دنبال این چیزایی یا از جایی پیدا می کنی؟